Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Van Grote Turk tot Groot Mogol: Islamitische heersers in vroegmodern Azië

Course
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Dit werkcollege biedt een eerste oefening in verbindende wereldgeschiedenis. We stellen ons de vraag in hoeverre er een verband kan worden gelegd tussen de gelijktijdige levens van vorsten uit verschillende islamitische rijken. Het college zal beginnen met het schetsen van een algemeen historisch overzicht met speciale aandacht voor de zeventiende- en achttiende-eeuwse geschiedenis van het Osmaanse Rijk, het Safaviedenrijk, het Mughalrijk, Atjeh en Mataram (op Java). Vervolgens zal worden onderzocht welke verschillende genres aan bronnen de historicus ter beschikking staan en welke valkuilen in het gebruik van die bronnen schuilen. Het onderzoek naar de verschillende vorstenlevens zal in eerste instantie betrekking hebben op hun publieke optreden bijvoorbeeld aan het hof en in militaire campagnes. Welk imago wilde de vorst op welke manier van zichzelf verbreiden? Tegelijkertijd zal onderzocht worden in hoeverre we daarnaast ook een beeld van de vorstelijke “persoonlijkheid” kunnen krijgen. Zijn er beschikbare vorstelijke ego-documenten of moeten we ons tevreden stellen met indirecte vormen van zelfmodellering in bijvoorbeeld schilderkunst of poëzie? Iedere student zal zich verdiepen in één vorst(in) en op die manier deel worden van zijn/haar wereld. Dankzij vergelijking ontstaat in het college een tijdsbeeld (met als eikpunten 1550, 1650 en 1750) en kunnen we ons de vraag stellen in hoeverre deze vorsten een product van hun tijd zijn. Bestaat er zoiets als een Islamitisch continuüm van de Middelandse Zee tot de Stille Oceaan of een generatie Islamitische vorsten? Of moeten we iedere figuur toch vooral in zijn/haar eigen persoonlijke en culturele achtergrond verstaan? Deze verbindende vragen worden in het sterk door de Area Studies gefragmentariseerde onderzoek naar Azië maar zelden gesteld, maar zullen in dit college nadrukkelijk aan de orde komen.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen (25 %),

  • voortgangsrapportage (25 %) en

  • werkstuk (50 %)

Blackboard

Ja

Literatuur

Douglas E. Streusand, Islamic Gunpowder Empires (Westview Press, 2010).

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Prof.dr. J.J.L. Gommans