Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak middeleeuwse bronnenkunde en onderzoekstechnieken biedt een ideale voorbereiding op het volgen van een onderzoekscollege of het schrijven van een op bronnen gebaseerde scriptie. Het wordt verzorgd door de docenten en de onderzoekers die bij de sectie middeleeuwse geschiedenis werkzaam zijn. Dit praktijkcollege biedt enerzijds een overzicht van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen en van de onderzoeksmogelijkheden met deze bronnen. Verschillende bronnentypen worden behandeld, zoals bronnen op het gebied van recht en rechtspraak, kronieken, oorkonden, rekeningen, iconografische bronnen enz. Een deel van de colleges wordt gegeven tijdens een twee- of driedaagse excursie naar Brussel en eventueel Leuven.

Leerdoelen

 • Kennis van de belangrijkste brontypen voor de middeleeuwse geschiedenis

 • Kennis van de gebruiksmogelijkheden en –beperkingen van middeleeuwse bronnen

 • Kennis van mogelijk onderzoeksbenaderingen

 • Heuristische vaardigheden met betrekking tot middeleeuwse bronnen

 • Goede leesvaardigheid van administratieve schrifttypen

 • Zelfstandig onderzoek verrichten op basis van ongepubliceerde middeleeuwse bronnen

 • Basiskennis van de oorkondenleer, tijdreken- en zegelkunde en de middeleeuwse codicologie

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing

 • Participatie in College 25%

 • Tussentijdse opdrachten 25%

 • Afsluitend werkstuk 50%

Blackboard

Ja

Literatuur

Nog niet bekend.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Email: Dhr Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers