Prospectus

nl en

Academic English I: Effective Writing and Argumentation

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Doel van deze inleidende cursus schrijfvaardigheid is studenten vertrouwd te maken met de vereiste grammaticale en stilistische vaardigheden om een academische tekst in het Engels te schrijven. Daarnaast leren studenten argumentatieve structuren in academische teksten herkennen en gebruiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: stijl, grammatica, spelling, werken met bronnen, organisatie van een deugdelijk betoog, soorten argumenten, retorisch lezen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

 • hebben studenten kennis van en inzicht in de grammaticale en stilistische kenmerken van engelstalige academische teksten;

 • beschikken zij over de benodigde vaardigheden om korte academische essays in het Engels te schrijven;

 • beschikken zij over de benodigde vaardigheden om een deugdelijk betoog in het Engels te construeren en de diverse onderdelen daarvan te benoemen;

 • zijn zij in staat argumentatieve structuren in teksten van anderen te herkennen.

Rooster

Groep 1A vrijdag 09.15-11.00 uur
Groep 1B vrijdag 11.15-13.00 uur
Collegerooster

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege

Toetsing

 • Kleine schrijfopdrachten, zelftoetsing 10%

 • Kleine schrijfopdrachten, peer review 10%

 • Tussentijdse schrijfopdracht 30%

 • Eindpaper 50%

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en hun studieresultaten, en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Brummett, Barry, Rhetoric in Popular Culture. 3e herziene uitgave. Thousand Oaks (Californië) en Londen: SAGE, 2010

 • Davidson, G., ed., Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. Londen: Penguin. Meest recente druk.

 • Hannay, Mike, en J. Lachlan Mackenzie. Effective Writing in English. Bussum: Coutinho, 2009.

 • Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Pearson Education. Meest recente druk.

 • Safran Foer, Jonathan, Extremely Loud & Incredibly Close. 2005. Film tie-in editie. Londen: Penguin, 2011

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

mw. M.J.A. Kasten
Opleiding Film- en Literatuurwetenschap, Van Wijkplaats 2/kr. 101B
Tel. 071 527 2176

Opmerking

Dit is een praktisch werkcollege met een kleine component hoorcollege. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht. Om toegelaten te worden tot de eindtoets dienen studenten aan alle andere toetsonderdelen te hebben voldaan, inclusief de zelftoetsen en peer review-opdrachten.