Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Singles in the city

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Het vrijgezellenbestaan wordt vaak voorgesteld als een nieuwe, aantrekkelijke en snel groeiende levensstijl. Meer dan 40 procent van alle huishoudens in de grote stad bestaat uit alleenstaanden. Toch waren singles ook in de vroegmoderne tijd in West-Europa een bekend fenomeen, vooral in steden. Tot nu toe hebben vooral alleenstaande vrouwen de aandacht van historici getrokken. Volgens schattingen was een derde tot de helft van de vrouwen in sommige West-Europese steden in de zeventiende en achttiende eeuw ongehuwd. Zij hadden te maken met economische en juridische beperkingen, maar ook alleenstaande mannen werden uitgesloten van sommige gevestigde circuits.
Anders dan in Azië waar het huwelijk universeel was, bood West-Europa in de vroegmoderne tijd kennelijk ruimte voor een bestaan alleen. Maar wat was de positie van deze grote minderheidsgroep in de stedelijke samenleving waarin het huwelijk toch uiteindelijk gold als de norm?

In dit college doen we op basis van literatuur en archiefbronnen onderzoek naar singles in de vroegmoderne stad. We zullen ons richten op vragen als: Wat maakte de stad zo aantrekkelijk voor singles? Welke sociale en economische strategieën ontwikkelden alleenstaanden om een zelfstandig bestaan op te bouwen? Op welke manier participeerden zij in formele en informele netwerken? Zijn singles vooral te karakteriseren als een marginale groep, of bood het ongehuwde bestaan ook kansen?
Hoe veranderden mogelijkheden voor, en visies op singles gedurende de vroegmoderne tijd? Daarbij komen de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende categorieën singles aan bod.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Werkstuk (70%)

  • Referaat (30%)

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt tijdens het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: mw.dr. A. Schmidt