Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

De verzorgingsstaat

Course
2012-2013

Toegangseisen

  • beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

  • hoorcollege ‘Geschiedenis van de wereldeconomie in de twintigste eeuw’ (of gelijktijdig te volgen)

Beschrijving

In de periode na de Tweede Wereldoorlog is de verzorgingsstaat in verschillende geïndustrialiseerde landen tot volle wasdom gekomen. De verzorgingsstaat kwam er niet overal hetzelfde uit te zien. Aan de ene kant van het spectrum treffen we een genereuze en universalistische verzorgingsstaat zoals bijvoorbeeld in Zweden, aan de andere het veel soberder ingerichte ‘Angelsaksische model’ in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De verzorgingsstaten werden grotendeels opgetuigd tijdens de decennia van snelle economische groei in de jaren vijftig en zestig. Het college besteedt naast deze fase van opbouw ook aandacht aan de langere historische wortels van de verzorgingsstaat. De stagnatie in de wereldeconomie in de jaren zeventig zette verschillende kernelementen van de verzorgingsstaat onder druk, wat leidde tot aanpassingen in de decennia erna. Ook de invulling die hieraan werd gegeven verschilde van land tot land.
In dit college wordt uitgebreid ingegaan op de internationale discussie over verzorgingsstaten en de houdbaarheid ervan. Er zal een systematische vergelijking worden gemaakt waarbij ontwikkelingen in Nederland worden afgezet tegen de praktijken elders om zo te komen tot een typologie van verzorgingsstaten. Daarnaast zullen we de verschillende verzorgingsstaten in de wijdere context van economische ontwikkeling plaatsen. Op welke wijze worden in de vakbonden en werkgeversverenigingen betrokken bij het economisch beleid? Wat is het effect van de Europese eenwording op de Europese verzorgingsstaten?

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van kennis van de economische geschiedenis van welvaartsstaten in de 20e eeuw;

  • Het ontwikkelen van inzicht in economisch beleid en het beleid met betrekking tot de sociale voorzieningen;

  • Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden op het gebied van economische geschiedenis.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Opdrachten & referaat (30%);

  • Eindwerkstuk (70%)

Blackboard

Ja, voor mededelingen, verspreiding literatuur, links naar nuttige websites

Literatuur

Nader op te geven

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Dr. F. Schipper