Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Schrijvende heersers: egodocumenten, beschouwingen, vorstenspiegels

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In dit seminar staan geschriften van heersers centraal. Mannen en vrouwen op de troon werden zelden geselecteerd op grond van hun literaire of intellectuele vaardigheden, niettemin hebben zij veel teksten nagelaten. Deze vallen in verschillende genres te onderscheiden, zoals oefenschriften, dagboekaantekeningen, mémoires, brieven, politieke testamenten en politieke beschouwingen van velerlei aard. Naast dergelijke vorstelijke egodocumenten en geschriften staat een nog veel omvangrijkere categorie werken waarin de vorst door anderen een spiegel krijgt voorgehouden: hoe zou een goede heerser behoren te handelen? Machiavelli’s Il Principe vormt een bekend, zij het atypisch, voorbeeld van deze laatste categorie.

In het college richten we ons vooral op geschriften van heersers, maar we plaatsen deze in de context van een bredere discussie onder tijdgenoten. We lezen eerst enkele inleidende teksten over heersers en hun leefomgeving, waaruit we trachten enkele algemene vragen en gezichtspunten af te lezen. Dan vervolgen we met de gezamenlijke studie van enkele teksten geschreven door heersers uit Europa en Azië. Nadat we ook delen uit vorstenspiegels hebben gelezen, kiezen de deelnemers een eigen richting zoals een genre, een figuur, of een thema. In het individuele onderzoek nemen primaire bronnen een belangrijke plaats in. De politieke testamenten van de Hohenzollern-keurvorsten van Brandenburg-Pruisen of de brieven en geschriften van Jacobus I van Engeland zijn even goed mogelijk als de werken die in China werden geschreven over de ‘art of rulership’ of de ‘autobiografie’ van Mughal heerser Babur (vertalingen).

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Gesprekken in het college zijn gebaseerd op grondige voorbereiding van inleidende literatuur en primaire bronnen. De deelnemende studenten verrichten op grond van deze gezamenlijke basis een zelfstandig literatuur- en bronnenonderzoek over een onderwerp naar keuze, dat zal uitmonden in een referaat tijdens het college en een werkstuk na afloop.

Toetsing

  • Wekelijkse opdrachten,

  • referaat,

  • bibliografische rapportage en

  • eindwerkstuk.
    Verhoudingen worden bij de eerste bijeenkomst vastgesteld; het eindwerkstuk is het zwaarstwegende onderdeel.

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Prof.dr. J.F.J. Duindam