Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

‘Intimate strangers’: vreemdelingen in een studentenstad

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In dit BA seminar zal aan de hand van het zeer uitgebreide archief van de Leidse vreemdelingenpolitie in de periode 1918-1955 in kaart worden gebracht hoe en in welke mate uiteenlopende groepen vreemdelingen integreerden in de Leidse stadssamenleving. We benaderen de stad daarbij als een gesegmenteerd sociaal systeem, waarbij migranten afhankelijk van hun beroep of maatschappelijke positie met verschillende ‘Leidens’ in aanraking kwamen. Van Hongaarse oorlogskinderen en Duitse dienstbodes die bij de middenklasse en elite in huis kwamen, tot buitenlandse studenten en wetenschappers (zoals Einstein) die zich voornamelijk in academische kringen bewogen. Interessant aan deze periode is dat veel vreemdelingen bij Leidenaren in huis woonden, als kostgangers of anderszins, en dat de politieregistratie inzicht geeft in de achtergronden van deze autochtonen. Op die manier krijgen we een intieme en fijnmazige blik in het samenleven van vreemdelingen en stadsbewoners. Deze bron, samen met een groot aantal persoonsdossiers, kranten en ander bronnenmateriaal, stelt ons in staat om een gedetailleerd beeld te krijgen van de achtergronden, motieven en levensloop van immigranten alsmede van de functie die zij vervulden in de Leidse samenleving. We letten daarbij niet alleen op degenen die zich permanent vestigden, maar ook op degenen die voor kortere tijd bleven, als technisch personeel, Chinese koks in restaurants, Italiaanse terrazzo-arbeiders, Duitse muzikanten of Amerikaanse Mormonen op zoek naar hun voorouders. Het empirisch onderzoek zal worden gebruikt om gangbare theorieën over migratie en integratie te toetsen en te verfijnen.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Door docent bekend gemaakt tijdens college

Blackboard

Ja

Literatuur

Lucassen, L. and G. v. d. Harst (1998). “De vreugde van het tellen. Nut en noodzaak van twintigste-eeuwse vreemdelingenregisters voor historisch migratie-onderzoek.” Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 24(nr. 3): 293-315.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Prof.dr. L. A. J. C. Lucassen