Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Egodocuments in the early modern Dutch Republic. The diary of Constantijn Huygens, Jr. (1673-1696)

Course
2012-2013

Dit hoorcollege heeft het minimum aan deelnemers niet gehaald en zal om deze reden dit collegejaar niet aangeboden worden.

Toegangseisen

  • Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

  • Beheersing van het oud schrift is niet verplicht maar strekt tot aanbeveling. (Het is mogelijk dit vak gelijktijdig te volgen.)

Beschrijving

Dagboeken, autobiografieën en privébrieven laten de geschiedenis achter de coulissen zien. Zij voegen toe wat in een officiële bron vaak niet of anders staat. Egodocumenten zijn dus belangrijk, onthullend soms, maar ook subjectief. Daarom moet met de specifieke kenmerken van een egodocument rekening worden gehouden.
Het dagboek van Constantijn Huygens jr is door historici lang verguisd. Het zou vooral onbenulligheden en roddels bevatten. In de laat-19-eeuwse editie zijn uit preutsheid onzedelijk gevonden passages geschrapt. Dit oordeel is niet terecht. Huygens jr. was secretaris van stadhouder-koning Willem III en maakte deel uit van diens hof. Zijn dagboek geeft een kijkje in het dagelijkse gebeuren van politiek, hofleven en leger. Algemener betreft het moraal en gedrag van de elite, dagelijkse leefomstandigheden, nieuwsvoorziening en ambtelijk werk. Het persoonlijke is als een sleutel voor toegang tot het algemene, zoals wanneer Huygens schrijft over zijn vrouw, zijn problematische zoon en zijn eigen functioneren, gezondheid en inkomen.
In het college wordt ingegaan op de historische waarde van het 17e-eeuwse dagboek. Via het dagboek van Constantijn jr. gaan we na hoe zo’n egodocument te ‘lezen’ en welke andere bronnen daarbij van belang kunnen zijn. Verder kiest iedere student een onderwerp voor een referaat/paper. En aan het slot bespreken we de vraag wat de waarde van een dagboek als historische bron is.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

-

Blackboard

-

Literatuur

-

Overige literatuur wordt beschikbaar gesteld via de collegeplank op de studiezaal van Geschiedenis in de UB en via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: dr. D. Haks