Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

The many-headed beast of Paramaribo? Crime and mutiny in the shaping of an Atlantic colony, 1650-1795

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Koloniale bestuurders noemde de dreigende opstandigheid onder hun ondergeschikten aan boord van schepen, op plantages en in de kroegen van havensteden een Hydra, het veelkoppige monster uit de Griekse mythologie. Zichzelf zagen bestuurders zich veelal in de rol van Hercules die dit monster moest verslaan. De koloniale rechtbank werd gezien als belangrijk wapen in de strijd tegen deze “Hydra”.
De historici Peter Linebaugh en Marcus Rediker stellen dat de Hydra niet alleen een verzinsel van bestuurders was, maar dat er van de zeventiende tot en met het begin van de negentiende eeuw een onderklasse in het Caraïbisch gebied bestond die zich weinig aantrok van scheidslijnen tussen slaaf en vrij, zwart of blank, Hollands of Engels. Deze mensen zouden een gezamenlijke cultuur van verzet kennen. De kritiek op het werk van Rediker en Linebaugh is dat hun verhaal op te weinig en voornamelijk literaire bronnen berust.
Gerechtelijke bronnen zijn een interessante bron om het verhaal van de Hydra tegen het licht te houden en een bijdrage te leveren aan discussies over de vroegmoderne Atlantische wereld. In het eerste deel van het college bestuderen studenten literatuur over recht en etniciteit in de vroegmoderne Nederlandse Caraïben. In het tweede deel gaan studenten aan de hand van gerechtelijke bronnen uit Suriname op zoek naar de plek van etniciteit en gender in de koloniale rechtspraak en aan de zelfkant van de Atlantische wereld.

Leerdoelen

  • Aan het eind van het college zijn studenten bekend met debatten over de Atlantische wereld in de vroegmoderne tijd. Ze hebben kennis gemaakt met ideeën over etniciteit en rechtspraak in Nederlandse koloniën.

  • Studenten kunnen op basis van de gelezen literatuur en aanwijzingen over het beschikbare bronnenmateriaal een haalbaar archiefplan opstellen.

  • Studenten kunnen op basis van hun bronnenonderzoek een betogend onderzoeksverslag schrijven.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Participatie en presentatie (25%)

  • Literatuurverslag (25%)

  • Onderzoeksverslag (50%)

Blackboard

-

Literatuur

  • Peter Linebaugh en Markus Rediker, The Many-Headed Hydra, the hidden history of the revolutionary Atlantic (New York, 2000).

  • Sue Peabody en Keila Grinberg (red.), Slavery, Freedom, and the Law in the Atlantic World (Boston, 2007).

  • Aanvullende literatuur zal tijdens het college beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: K. J. Fatah-Black MPhil