Prospectus

nl en

Latin: lyric/elegy

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de Romeinse lyriek en elegie vanuit haar literaire, politieke en sociale inbedding. Hoe definiëren de Romeinse dichters zichzelf en hun dichtkunst? Hoe wordt in hun gedichten gereflecteerd op de verhouding tussen poëzie en politiek? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een selectie gedichten van de genoemde dichters en twee specifieke thema’s (zie het overzicht).

Per week volgen studenten één hoorcollege en één werkcollege. Ter voorbereiding van ieder hoorcollege bestuderen studenten een selectie Latijnse gedichten en secundaire literatuur. In de werkcolleges vertalen we een selectie van de Latijnse teksten en analyseren we de teksten aan de hand van de thema’s die in het hoorcollege zijn behandeld. Voor het werkcollege wordt de groep gesplitst (studenten worden door de opleiding in twee groepen verdeeld).

Week 1 Inleiding I: Catullus (lyriek)
Week 2 Inleiding II: Catullus (elegie)
Week 3 Inleiding III: Horatius
Week 4 Inleiding IV: Propertius
Week 5 Inleiding V: Tibullus
Week 6 Inleiding VI: Ovidius
Week 7 Themacollege I: Poëzie en Politiek
Week 8 Themacollege II: Tekst en Auteur

Leerdoelen

Kennis / Contextualisering:

 • Kennismaking met de kenmerkende eigenschappen van het genre van de Romeinse lyriek en elegie in de politieke en culturele context

Vaardigheden:

 • Vergroting van de leesvaardigheid Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

 • Tussentoets in de vorm van een essay (20%);

 • Schriftelijke eindtoets over gelezen stof, de op college behandelde achtergrondinformatie (korte essayvragen) en vertaling van een ongelezen stuk Latijnse poëzie (80%).

Blackboard

n.a.t.k.

Literatuur

Primaire literatuur (aanbevolen tekstedities)
Deze edities hoef je niet zelf aan te schaffen. Ze worden ook (deels) via Blackboard en op een leesplank van de studiezaal GLTC geplaatst.

 • Bardon, H. ed., Catulli Veronensis Carmina (Stuttgart/Leipzig 1973)

 • Shackleton Bailey, D.R. ed., Q. Horati Flacci Opera (Stuttgart 1985)

 • Fedeli, P. ed., Sexti Properti Elegiarum Libri IV (Stuttgart/ Leipzig 1984)

 • Luck, G. ed., Albii Tibulli Aliorumque Carmina (Stuttgart 1988)

 • Ramírez de Verger, A. ed., P. Ovidii Nasonis Carmina amatoria: Amores, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris, ed. altera (München/Leipzig 2006)

 • Hall, J.B. ed., P. Ovidi Nasonis Tristia (Stuttgart/Leipzig 1995)

Secundaire literatuur (als algemene oriëntatie op het onderwerp):
Deze teksten hoef je niet zelf aan te schaffen. Een selectie uit de secundaire literatuur over Romeinse liefdespoëzie zal tijdens het blok beschikbaar worden gesteld op de leesplank in de studiezaal GLTC.

 • Booth, J., Catullus to Ovid: Reading Latin Love Elegy (London, 1999).

 • Gaisser, J.H. , “Poetry Books” in: J.H.Gaisser, Catullus (= Blackwell Introductions to the Classical World) (Chichester/Malden, MA 2009) pp. 23-44.

 • Harrison, S., “The Literary Forms of Horace’s Odes” in: Horace, L’ouevre et les imitations. En siècle d’ interprétation (= Entretiens sur l’Antiquité Classique 39) (Genève 1993) pp. 131-.162.

 • Hollis, A., “Propertius and Hellenistic Poetry” in: H.G. Günther ed., Brill’s Companion to Propertius (Leiden 2006) ch. 5

 • Kennedy, D.F., The Arts of Love: Five Studies in the Discourse of Roman Love Elegy (Cambridge, 1993).

 • Mordine, M., „Sine me, liber, ibis’ the Poet, the Book, and the reader in Tristia 1, 1”, in: Classical Quarterly 60.2 (2010), pp. 524-544.

 • Lyne, R.O.A.M., The Latin Love Poets from Catullus to Horace (Oxford, 1980)

 • White, P., Promised Verse. Poets in the Society of Augustan Rome (Cambridge/London, 1993)

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Eventuele anderen kunnen zich aanmelden via uSis

Contact

Mw. Dr. A. Ambühl