Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Greek poetry: Homer

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit college behandelen we Homerus’ Ilias, de meest invloedrijke tekst uit het genre epische poëzie, en de belangrijkste bron van de Griekse literatuur als geheel. We lezen centrale passages uit de Ilias in het Grieks, in totaal iets meer dan 50 pp. OCT. Aan het eind van dit blok kunnen studenten vlot Homerus lezen.

Verder staan we stil bij een aantal literaire en taalkundige aspecten van het epos en bespreken we de meest recente inzichten uit het Homerus-onderzoek. Aan de orde komen onder meer het tragische conflict dat centraal staat in de Ilias, de compositie en opbouw van het werk als geheel, de versvorm (dactylische hexameter), het episch taaleigen, de Homerische stijl (oraliteit en formulaire dictie), de Homerische kwestie, tekstoverlevering en scholia, en de Homerische verteltechniek (in het bijzonder de Homerische vergelijkingen en mythologische exempla).

Leerdoelen

 • Een goede grip op het Homerische Grieks blijkend uit leesvaardigheid en tekstbegrip van de Homerische poezie;

 • Inzicht in thematiek, structuur en eenheid van Homerus’ Ilias;

 • Inzicht in Homerische verteltechniek;

 • Begrip van de Homerische versleer (dactylische hexameter);

 • Basiskennis van de tekstgeschiedenis van de Homerische epen (Alexandrijnse commentaren, scholia, etc.);

 • Kennis van de recentelijk ontwikkelde inzichten op het gebied van de orale traditie en formulaire dictie;

 • Basiskennis van de literatuurgeschiedenis van de vroege archaïsche poëzie (inclusief Odyssee en Homerische hymnen).

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege/Werkcollege/Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

 • Tussentoets (25%): toetsing van tekstbegrip van een ongeziene tekstpassage uit Homerus door vertaling en beantwoording van open vragen;

 • Eindtoets (75%): schriftelijk tentamen met open vragen, essayvragen en vertaling (met vragen) van een gelezen tekstpassage uit Homerus.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal en mededelingen over de inrichting van het college en de toetsing.

Literatuur

 • Een kritische uitgave van de Ilias, bij voorkeur: D.B. Monroe & T.W. Allen, 2 delen, Oxford (OCT) 1931; of: H. van Thiel, Hildesheim (Olms/Weidmann) 1996.

 • Een vertaling van de Ilias, bijvoorbeeld die van H.J. de Roy van Zuydewijn (Den Haag 1980 en latere drukken).

 • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I Greek Literature, Part 1, Early Greek Poetry (ISBN 0-521-35981-3).

 • Dringend aanbevolen: een woordenboek op Homerus. Tweedehands verkrijgbaar: J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus, ‘s-Gravenhage & Rotterdam (Nijgh en Van Ditmar), willekeurige druk; nieuw verkrijgbaar, ook in paperback: R.J. Cunliffe, A Lexicon of the Homeric Dialect (repr. 1977). [in beide woordenboeken kun je ook moeilijk herleidbare vormpjes direct opzoeken!]

 • Verdere literatuur n.a.t.k.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Prof. Dr. I. Sluiter

Opmerkingen

 • Studenten wordt aangeraden om in de zomer, voorafgaand aan het college, de Ilias in vertaling te lezen. Elke vertaling is goed, bijvoorbeeld die van H.J. de Roy van Zuydewijn.

 • Homerus’ poëzie was ongehoord invloedrijk in de hele oudheid en circuleerde in een enorme hoeveelheid manuscripten. Elke tekstdrager (een papyrus, een manuscript) had zijn eigen versie van ‘Homerus’, en dat was wat een locale gemeenschap dus las of hoorde; de standaard OCT was nog ver weg.
  Het ‘Homer Multi-Text project’ maakt een digitaal onderzoeksinstrument dat van dit gegeven uitgaat: allemaal verschillende handschriften worden digitaal ontsloten. Het is maar één van de vele digitale middelen die classici ontwikkelen. In dit blok zal ik iets vertellen over dit project. Het is mijn bedoeling om met studenten die dit interesseert in de zomer van 2013 naar Washington DC te gaan om te leren hoe dit instrument gemaakt wordt en er een bijdrage aan te leveren. Een unieke manier om e-Humanities ervaring op te doen!