Prospectus

nl en

Modern Hebreeuws 1

Course
2012-2013

Toegangseisen

Voorafgaand aan dit college moeten studenten verplicht deelnemen aan een “Intensieve cursus Hebreeuws schrift”. Deze vindt plaats in zaal 002 op de Matthias de Vrieshof 2 op de volgende tijdstippen:

  • Dinsdag 4 sept. 2012, van 9-12 en 14-15 uur;

  • Woensdag 5 sept. 2012 van 9-11 en 14-17 uur;

  • Donderdag 6 sept. 2012 van 9-12 uur;

  • Vrijdag 7 sept. 2012 van 9-12 en 14-17 uur.

Voor verdere informatie over deze cursus, zie Intensieve cursus.

Beschrijving

Onderricht in elementaire grammatica en woordenschat van het Modern Hebreeuws, alsook oefeningen in actieve taalbeheersing. De cursus omvat de volgende onderdelen: A (grammatica), B (woordenschat) en C (conversatie).
De cursus wordt gegeven aan de hand van de grammaticale beschrijvingen en oefeningen uit de digitale leeromgeving “Moheco” (zie onder literatuur). Dit programma bestaat uit 10 lessen. Hiervan wordt de grammatica gedeeltelijk bestudeerd (tot les 7) en de woordenschat (500 woorden) volledig.

Leerdoelen

  • Dit college en het aansluitende college 5551OMH2W tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Luisteren: A1, Lezen: A2, Gesproken interactie: A1, Gesproken productie: A1, Schrijven: A1.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Gedurende de cursus tussentijdse toetsen en dictee’s. Aan het einde van de cursus een schriftelijk tentamen (A en B) en een mondeling tentamen ( C ).

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

Digitale leeromgeving Moheco.
Syllabus “Grammatica van het Modern Hebreeuws”, plus bijbehorende “Woordenschat en oefeningen” (beide verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï. Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker. Telefoon: 071-527 4168.