Prospectus

nl en

Modern Hebreeuws 3

Course
2012-2013

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 2 (5551VMH2W). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 2 (5551VMH2W).

Beschrijving

Leesvaardigheid (deel A): Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur). Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met het lezen van eenvoudige literatuur. Conversatie (deel B): oefening in actieve taalbeheersing.

Leerdoelen

  • Dit college en het aansluitende college 5553OMH4W tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Luisteren: A2, Lezen: B2, Gesproken interactie: A2, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Gedurende de cursus tussentijdse toetsen en dictee’s. Aan het einde van de cursus een schriftelijk tentamen (A) en een mondeling tentamen (B).

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

  • E.A. Coffin en S. Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew.

  • E.A. Coffin,Encounters in Modern Hebrew, Level 2 (Ann Arbor 1993 of later), isbn 0-472-09490-4 pbk

  • Vervolglectuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï. Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker: 071-527 4168.