Prospectus

nl en

De Nederlandse Democratie: Politicologische Analyse

Course
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Versterken van analytische vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, methodologische aanpak, selectie van onderzoekscasus en kwalitatieve en kwantitatieve analyse aan de hand van de casus Nederland. 2. Het versterken van mondelinge en schriftelijke vaardigheden, in het bijzonder kernachtig schrijven en kritisch analyseren.

Inhoud: Politicologen proberen inzicht te verkrijgen in machtsprocessen, bijvoorbeeld de vraag waarom kiezers wel of niet stemmen, hoe politici zich in het parlement gedragen en hoe media en politiek met elkaar verbonden zijn. De analytische gereedschappen die ze daarbij gebruiken, staan centraal in deze cursus. Wetenschappelijke onderzoeksmethoden vergen zowel nauwgezetheid als creativiteit.

In deze cursus staan niet de algemene uitgangspunten van methodenleer noch specifieke methoden centraal, maar het ontwikkelen van een research design. Aan de hand van de Democratic Audit die vijftig wetenschappers recentelijk hebben uitgevoerd, wordt gekeken naar de verschillende analysemethoden die politicologen gebruiken. Kritische evaluatie van de gebruikte onderzoeksaanpak zal centraal staan, waarbij we de aanpak van de onderzoekers met behulp van aanvullende literatuur zullen doorgronden. Dit mondt uit in een onderzoeksopzet, waarin de student laat zien een relevante vraagstelling te kunnen formuleren, kan beargumenteren waarom een bepaalde onderzoeksaanpak moet worden gekozen en welke onderzoekscasus centraal zou(den) moeten staan (studenten die al in september met hun scriptie begonnen zijn kunnen ervoor kiezen om een andere afsluitende opdracht te maken).

Onderwijsvormen

Seminarbijeenkomsten van 2 uur elk (in de regel eerste uur hoorcollege, tweede uur werkcollege).

Studiematerialen

Andeweg, Rudy en Jacques Thomassen (red.) (2011), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie, Leiden University Press. (geselecteerde hoofdstukken, +- 475 pag.)
Een selectie van artikelen en boekhoofdstukken, nader bekend te maken (+- 350 pag.).

Toetsing

Drie korte papers (elk 20%), Onderzoeksopzet (30%), Participatie (10%). Naar keuze kan één van de schriftelijke opdrachten herkanst worden.

Rooster:

Zaterdag 8 september van 10.00 – 12.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 13 september van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 27 september van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 4 oktober van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 11 oktober van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 18 oktober van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 1 november van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 8 november van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 22 november van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 6 december van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 13 december van 18.00 – 19.45 en 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01

Ingangseisen