Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Nederland in de Wereld

Course
2012-2013

Omschrijving

Doel: Een overzicht verkrijgen van het Nederlandse buitenlandse beleid en van de theorieën en modellen waarmee dit beleid geanalyseerd kan worden.

Inhoud: Nederland speelt als klein en internationaal georiënteerd land een interessante rol in de wereld. Volgens het rapport ‘Aan het buitenland gehecht’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2010) zijn er maar weinig landen politiek, economisch en sociaal zo verweven met het buitenland als Nederland. In deze cursus staat het Nederlandse buitenlandse beleid in een steeds verder globaliserende wereld centraal. Geplaatst in een historische en internationale politieke context worden belangrijke thema’s binnen dit beleid belicht, zoals ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vredesmissies, wapenbeheersing, en economische betrekkingen. Ook de relatie die Nederland heeft met zijn buurlanden, de Verenigde Staten, de opkomende economische mogendheden zoals China, de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties worden meegenomen. De cursus gebruikt theoretische inzichten uit de analyse van het buitenlandse beleid. Daarbij worden factoren bestudeerd die van belang zijn voor de totstandkoming van het buitenlandse beleid, zoals de relatie tussen binnenlandse en buitenlandse politiek. Aan het einde van deze cursus heeft de student een overzicht van het Nederlandse buitenlandse beleid, is bekend met de relevante theorieën en modellen en kan deze gebruiken om het buitenlandse beleid te analyseren.

Onderwijsvormen

Presentaties door docent en studenten, groepsdiscussies.

Studiematerialen

Hellema, Duco. 2010, Nederland in de wereld. De buitenlandse politiek van Nederland, Houten: Spectrum.

Losse artikelen en boekhoofdstukken (twee weken voor aanvang bekend)

Toetsing

Toetsing: presentaties en papers

Rooster

Donderdag 6 september van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 20 september van 20.15 – 22.00 uur, Stichthage Noordeinde zaal
Donderdag 11 oktober van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 18 oktober van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 1 november van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 15 november van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 29 november van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 6 december van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01
Donderdag 20 december van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.01