Prospectus

nl en

Wijsgerige antropologie III: Toeval en noodzakelijkheid II

Course
2012-2013

Toegangseisen

Wijsgerige Antropologie I is afgerond.
Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

In deze collegereeks zal de vraag naar de betekenis van leven in het tijdperk van informatisering aan de orde komen. Daarbij zal de invloed van het darwinisme en de thermodynamica op de filosofie centraal staan.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, derde jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  1. Bijdrage aan het college (15%)
    1. Protocol (15%)
    2. Tussentijds literatuurtentamen (20%)
    3. Take home -tentamen (50%) : 12-uurs tentamen via het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info en Blackboard)

NB: Voor elk van de onderdelen 3 en 4 moet tenminste een 5,5 behaald te zijn om de cursus met een voldoende af te ronden.

Blackboard

-

Literatuur

  • E.D. Schneider & D. Sagan, Into the Cool 2006. ISBN10 – 0226739376

  • Overige teksten zijn voor ingeschreven studenten beschikbaar op het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten dienen zich daarna ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor het protocollengedeelte van www.filosofie.info

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Dr.Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

-