Prospectus

nl en

Het oneindige van Levinas

Course
2012-2013

Toegangseisen

Kennis van de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte.
Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding op en een grondige verkenning van de filosofie van Levinas aan de hand van de lectuur van zijn hoofdwerk Totalité et infini (in vertaling: Totaliteit en oneindigheid ). We analyseren deze complexe tekst werk met het oog op de vraag naar de plaats en de betekenis van de notie “het oneindige” in zijn betekenis voor de ethiek.

Bekend is dat Levinas, door zijn ethische articuatie van het oneindige in gesprek is gegaan met de wortels van de hedendaagse filosofie (Hegel, Husserl) en met zijn tijdgenoot en leermeester Heidegger. In deze cursus zullen wij ons met name op de laatste confrontatie concentreren en ons afvragen welk antwoord hij met Totalité et infini aan Heidegger heeft willen geven.

In verband met deze hoofdvraag verkennen we de belangrijkste thema’s van het boek te weten:

 • Levinas denken over de ethiek via de invalshoek van het gelaat en het geweten;

 • zijn denken over God als de Oneindige, “aan gene zijde van het Zijn”;

 • de betekenis van lichamelijkheid, tijd, dood en erotiek in relatie tot ethiek en oneindigheid

Naast Heideggers invloed, zullen we ook aandacht besteden aan de commentaren van Derrida, die vlak na het verschijnen van TI de perspectieven van Levinas en Heidegger (de oneindigheid en de eindigheid) op een uitdagende manier met elkaar in verband heeft gebracht.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

 • Tussentoets: paper over deelvraagstelling van 3000 woorden (25%)

 • Presentatie van eigen onderzoek (25%)

 • Eindtoets: paper over vraagstelling van max. 5000 woorden (50%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal, het beschikbaar stellen van college-bijdragen van studenten, en (facultatief) als discussieforum.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité , La Haye 1974 (of later), of de Nederlandse vertaling van dit werk: Totaliteit en oneindigheid. Essay over de exterioriteit , Amsterdam 2012 (vert. Theo de Boer en Chris Bremmers).

Aanbevolen literatuur:

 • Simon Critchley and Robert Bernasconi eds., The Cambridge Companion to Levinas. Cambridge 2002.

 • Theodore de Boer, The Rationality of Transcendence. Studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas. Amsterdam 1997.

 • Jacques Derrida, ‘Violence et Métaphysique, Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas’ in L’écriture et la différence , 117-228 (vert: ‘Violence and Metaphysics, An Essay on the Thought of Emmanuel Levinas’ in Writing and Difference. London 1987).

 • Joachim Duyndam en Marcel Poorthuis, Levinas. Serie Kopstukken Filosofie. Rotterdam 2002.
  Dermot Moran, Introduction to Phenomenology. London 2000.
  Adriaan Peperzak, To the Other. An Introduction to the Philosophy of Emmanuel Levinas. Purdue U.P.1993.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Opmerkingen

-