Prospectus

nl en

Wittgenstein's On Certainty

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Wijsbegeerte of een equivalente opleiding.

Beschrijving

Über Gewissheit bevat de aantekeningen die Wittgenstein aan het einde van zijn leven heeft geschreven over kennis, weten, geloof, zekerheid en grond. Het Faustiaanse ‘im Anfang war die Tat’ kan als motto gezien worden voor dit werk.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, derde jaar.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • Paper

  • Presentatie tijdens de cursus

Blackboard

-

Literatuur

Ludwig Wittgenstein, Über Gewissheit, Suhrkamp Werkausgabe Band 8.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen

-