Prospectus

nl en

Philosophy and Literature I: Iris Murdoch, Philosopher and Novelist

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen bijzondere toegangseisen.

Beschrijving

Iris Murdoch is een van de belangrijkste twintigste-eeuwse filosofen en schrijvers. Haar werk biedt fundamentele moraalfilosofie en briljante literaire portretten van het morele zelf. Murdoch bekritiseert de analytische filosofie (Wittgenstein) en het existentialisme (Sartre). Via een herinterpretatie van Plato ontwikkelt zij een moderne visie op moraliteit, die zij uitwerkt in filosofische essays en in romans. De relatie tussen filosofie en literatuur is dan ook een belangrijk motief in haar denken.

In de colleges wordt Murdochs denken gepresenteerd en ter discussie gesteld. We bestuderen essays uit Existentialists and Mystics; daarnaast bespreken we een of meer van haar romans.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject of Standaardtraject, tweede jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor/werkcollege

Toetsing

  • Take home tentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

  • Iris Murdoch, Existentialists and Mystics. Writings on Philosophy and Literature Penguin paperback editie, 1999.

  • Een nader te bepalen roman van Iris Murdoch.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Prof.dr. E.H.L. Brugmans

Opmerkingen

-