Prospectus

nl en

Ancient Philosophy

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de vijfe eeuw v.Chr. tot in de zesde eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Participatie aan het college (voorwaarde voor deelname aan tentamen))

  • Minimaal zeven bijdragen aan het weblog (voorwaarde voor deelname aan tentamen)

  • Schriftelijk deeltentamen

  • Schriftelijk eintentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

Literatuur

  • Syllabus Griekse en Romeinse filosofie editie 2011 (aan te schaffen bij het secretariaat).

  • Inleiding Antieke wijsbegeerte: kaarten, teksten, opdrachten, overzichten , editie 2010 (aan te schaffen bij het secretariaat).

  • Collegemateriaal via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen

-