Prospectus

nl en

Ethics

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, Minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (facultatief)

  • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, collegesamenvattingen en literatuur.

Literatuur

  • Shafer-Landau, Russ, The Fundamentals of Ethics . New York etc.: Oxford University Press, 2010.

  • Overige literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard, c.q. reader.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

-