Prospectus

nl en

Philosophical Anthropology I

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Filosofen hadden de pretentie een antwoord te geven op wat is?-vragen. Dat deden zij niet in de vorm van uitspraken of beweringen. Die vormen het domein van de wetenschap. Maar uitspraken of beweringen zijn opgetrokken uit woorden of namen die ergens naar verwijzen. Is het niet mogelijk om je om te draaien en te vragen naar de woorden die je gebruikt?

In deze cursus zal telkens verwezen worden naar de traditie van de filosofie, niet om in “discussie” of zelfs “debat” te gaan met “opinies” uit het verleden, maar alleen als aanwijzing naar de stil heersende kleine woorden die epochen tekenen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

 1. Bijdrage aan het college (15%)
  1. Protocol (15%)
  2. Tussentijds literatuurtentamen; take home (20%)
  3. Take home -tentamen (50%) : 12-uurs tentamen via het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info en Blackboard).

NB: Voor elk van de onderdelen 3 en 4 moet tenminste een 5,5 behaald te zijn om de cursus met een voldoende af te ronden.

Blackboard

-

Literatuur

Studenten dienen aan te schaffen:

 • Th.C.W.Oudemans, Echte filosofie . Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

De volgende titels worden beschikbaar gesteld via de website:

 • R. Carnap, Empiricism, Semantics and Ontology .

 • R. Dawkins, The Selfish Gene .

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten dienen zich daarna ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com , waarna zij de uitnodiging ontvangen voor het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Dr.Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

-