Prospectus

nl en

Logic II

Course
2012-2013

Toegangseisen

Logica I is afgerond.

Beschrijving

Voortbouwend op de kennis en vaardigheden verworven in de cursus Logica I, maakt de student nu kennis met een semantische en een bewijstheoretische methode voor de kwantorenlogica. Deze logica betreft een taalvorm waarin uitdrukkingen als ‘er is minstens één … ‘zodanig dat …’ en ‘voor elke … geldt dat …’ voorkomen. Het uitdrukkingsvermogen van deze taal is aanzienlijk groter dan dat van de taal van de voegwoordenlogica. Een aanzienlijk deel van de wiskunde valt bijvoorbeeld in deze taal te formuleren. De student zal echter ontdekken dat ook deze formele taal te beperkt is voor een adequate analyse van sommige interessante filosofische problemen. Daarvoor zijn weer rijkere talen nodig. De cursus eindigt met een schets van intensionele logica’s behorend bij dergelijke rijkere formele talen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Studenten in het BA Plus-traject volgen daarnaast ook het tuitorial.

Toetsing

  • Opdrachten

  • Schriftelijke tussentoets (50%)

  • Schriftelijke eindtoets (50%)

In de tussentoets en eindtoets wordt de op dat moment aanwezige kennis en vaardigheden worden getest. Toelating tot tussentoets en eindtoets staat alleen open voor diegenen die tussentijdse opdrachten naar tevredenheid van de docent hebben uitgevoerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, proeftentamens en internetverwijzingen naar aanvullende literatuur, het maken van opdrachten, en het versturen van e-mails.

Literatuur

  • Syllabus Logica voor Filosofen II

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen