Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Duitstalige literatuur in context (750-1700)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald.
Daarnaast is deelname alleen toegestaan als Duitstalige literatuur in context (20e/21e eeuw) en
Duitstalige literatuur in context (1815-1945) met goed gevolg zijn afgerond;

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt het tijdvak van ca. 750 tot 1700 behandeld. Deze periode van ongeveer 10 eeuwen omvat wat men traditioneel de Middeleeuwen, de Renaissance, de Reformatie en de Barok noemt. De Duitse literatuur van deze lange en literair rijke periode wordt besproken in cultuurhistorisch perspectief; dat wil zeggen dat literaire teksten verschijnen tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis, in het bijzonder de politieke, economische, wetenschappelijke en kunsthistorische ontwikkeling. Exemplarisch bespreken we literaire teksten die kenmerkend zijn voor elk van de perioden. Aan bod komen de Heldendichtung, teksten in het teken van de vroege kerstening en de uitbouw van het christelijk geloof en de hoogtepunten van de hoofse literatuur (onder meer Heinrich von Veldeke, Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach en Gotfried von Straßburg). Ook de literatuur van de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd, de 13de tot en met de 16de eeuw, komt ruimschoots aan bod: het toneel, Meister Eckhart en Oswald von Wolkenstein. Met de boekdrukkunst en de centrale figuur van Martin Luther vangt de nieuwe tijd aan die afgesloten wordt met een bespreking van de Duitse Barokliteratuur.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten:

– Een globaal overzicht van de gehele periode, literatuurhistorisch en historisch

– Inzicht in de samenhang tussen literatuur/teksten en hun culturele/historische context

– Globale kennis van de belangrijkste werken uit de behandelde periode

– Specifieke kennis van enkele (drie) van deze werken, in het bijzonder in het licht van een nader te bepalen gezichtspunt van waaruit deze werken worden bestudeerd

– Kennis van en inzicht in enkele wetenschappelijke concepten, nodig ter bestudering van deze periodes

– Kennis van enkele basisconcepten met betrekking tot de samenstelling van middeleeuwse handschriften en van enkele belangrijke middeleeuwse handschriften, c.q. verzamelhandschriften (bezoek aan UB)

– Vaardigheid in het zoeken van relevante secundaire literatuur bij de drie nader te bestuderen werken

De cursus sluit aan bij de overige drie gedeelten van Literatuur in Contekst in het eerste en tweede jaar.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

 1. Mondeling tentamen over de behandelde stof en over de drie gekozen speciale werken, secundaire literatuur
 2. Schriftelijk werkstuk
 3. Collegedeelname (met actieve participatie)
 4. Uitvoering van opdrachten ter voorbereiding van het college

Blackboard

Literatuur

 • Wolfgang Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte, laatste druk (zie literatuurlijst)

 • Helmut Müller, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, laatste druk (zie literatuurlijst)

 • O.F. Best/H.J. Schmitt, Die deutsche Literatur in Text und Darstellung, Mittelalter I, (Reclam UB 9601), laatste druk (zie literatuurlijst)

 • Hans Jürgen Koch (Hrsg.), Die deutsche Literatur in Text und Darstellung: Mittelalter II (Reclam 9605)

 • Josef Schmidt (Hrsg.), Die deutsche Literatur in Text und Darstellung: Renaissance, Humanismus, Reformation (Reclam 9609)

 • Renate Fischetti (Hrsg.), Die deutsche Literatur in Text und Darstellung: Barock (Reclam 9613)

 • DTV-Atlas zur Weltgeschichte, deel 1

 • Hilkert Weddige, Einführung in die germanistische Mediävistik, München, Verlag C.H. Beck, 7. Auflage, 2009 (of later)

 • College-handouts

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs