Prospectus

nl en

Language acquisition

Course
2012-2013

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot kindertaalverwerving. Baby’s verwerven hun moedertaal door de omgevingstaal te analyseren en stap voor stap hun eigen taalproductie – en taalperceptie – aan te passen aan die omgevingstaal. Aspecten van de verwerving van fonologie (klankstructuur), morfologie (woordstructuur), syntaxis (zinsstructuur) en semantiek (betekenisstructuur) worden geïntroduceerd aan de hand van literatuur in combinatie met praktijkstudies. In de colleges wordt studenten geleerd om kindertaaldata te vinden in de online dataverzamelingen CHILDES en PHON. In kleine groepen wordt het babylab bezocht om studenten een idee te geven over experimenteel kindertaalonderzoek in de praktijk. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan de rol van het taalaanbod en de relatie tussen taaltheorie en kindertaaldata.

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in het basale proces van de eerste taalverwerving.

  • Leren omgaan met kindertaalgegevens.

  • Vanuit een theoretisch perspectief kindertaalgegevens kunnen categoriseren.

  • Hypotheses op kunnen stellen over de stappen die in de ontwikkeling gezet zouden kunnen worden.

  • Een basaal idee kunnen vormen hoe dergelijke hypotheses getoetst zouden kunnen worden.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Contact

Bij de docent