Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

BA-eindwerkstuk Taalwetenschap

Course
2012-2013

Het eindwerkstuk is de wetenschappelijke finale van de studie Taalwetenschap. De student kiest in overleg met docenten een taalkundig domein, een vraagstelling op dat domein en een begeleider, en maakt een werkplan. Deze keuzes markeren de specialisatie van de student. De activiteiten monden uit in een uitvoerig schriftelijk werkstuk. Dit werkstuk anayseert het gekozen probleem, doet verslag van studie naar de bestanddelen van de vraagstelling en levert op basis daarvan een oorspronkelijke bijdrage aan een oplossing. De nadruk ligt op scherpte en diepgang van de taalkundig analyses en redeneringen. Tijdens de werkzaamheden vindt regelmatig overleg plaats met de begeleider. Het werkstuk wordt uiteindelijk gepresenteerd in een colloquium.

De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 8500 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

BA-eindwerkstuk

Literatuur

Naar keuze van het onderwerp

Contact

Bij de studiecoordinator