Prospectus

nl en

Exegese Nieuwe Testament 2

Course
2012-2013

Toegangseisen

Voor dit college moeten de cursussen Grieks, Inleiding Nieuwe Testament en Exegese Nieuwe Testament 1 zijn afgerond.

Beschrijving

a) Training in de zelfstandige analyse en interpretatie van een vroegchristelijke betogende, appellatieve tekst, aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen?
b) Kennismaken met het leven en de theologie van Paulus op basis van de brief aan de Filippenzen.

Leerdoelen

a) Het kunnen analyseren en interpreteren van betogende teksten uit het Nieuwe Testament, aan de hand van de historische interpretatie-methode en het gebruik van de hiervoor aangewezen hulpmiddelen.
b) Het leren van het maken van een retorische analyse van teksten en het leren doen van lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, vroegchristelijke en pagane literatuur. c) Het zich oefenen in een kritische bestudering van de exegetische vakliteratuur.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Mondeling tentamen over een caput uit de brieven van het Nieuwe Testament of het boek Openbaring en over een monografie die aansluit op het te bestuderen caput.

Blackboard

Er wordt van Blackboard gebruik gemaakt.

Literatuur

Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (27e ed.).
Verdere literatuur wordt aan het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. Jürgen K. Zangenberg, Instituut Godsdienstwetenschappen

Opmerkingen

Wie vaker dan twee keer verzuimt, dient de cursus wederom te volgen.