Prospectus

nl en

Exegese Nieuwe Testament 3: vroegchristelijke literatuur

Course
2012-2013

Toegangseisen

Voor dit college moeten de cursussen Grieks, Inleiding Nieuwe Testament en Exegese Nieuwe Testament 1 en 2 zijn afgerond.

Beschrijving

Training in de zelfstandige analyse en interpretatie van geselecteerde vroegchristelijke teksten van buiten de canon (Didache, Ignatiusbrieven etc.), aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen.

Leerdoelen

a) Het kennismaken met en analyseren en interpreteren van christelijke geschriften buiten de canon, aan de hand van de historische interpretatie-methode en het gebruik van de hiervoor aangewezen hulpmiddelen. Het daardoor inzicht verwerven in de problemen en kenmerken van het na-canonieke vroege christendom.
b) Het oefenen van lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, vroegchristelijke en pagane literatuur.
c) Het zich oefenen in een kritische bestudering van de exegetische vakliteratuur.
d) Het leren onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteen te zetten, zowel mondeling als schriftelijk. Het leren actief deel te nemen aan vakinhoudelijke discussies.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Het schrijven van een werkstuk van ca. tien pagina’s over een met de docent afgesproken onderwerp of tekstpassage.

Blackboard

Er wordt van Blackboard gebruik gemaakt.

Literatuur

Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (27e ed.).
B. Ehrman, The Apostolic Fathers, 2 volumes (Loeb Classical Library)
Verdere literatuur wordt aan het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof. dr. Jürgen K. Zangenberg, Instituut Godsdienstwetenschappen.

Opmerkingen

Wie vaker dan twee keer verzuimt, dient de cursus wederom te volgen.