Prospectus

nl en

Research Group Dutch as a Second Language

Course
2012-2013

Toegangseisen

Afgeronde BA met taalkundespecialisatie, basiskennis van tweedetaalverwerving.

Beschrijving

In deze onderzoeksgroep wordt een onderzoeksobject gekozen binnen het gebied van de tweedetaalverwerving, waarbij de studenten een actieve rol spelen bij de precieze formulering van de onderzoeksvraag en de uitwerking van die vraag in een in korte tijd uit te voeren experimenteel onderzoek. Centraal zal staan de invloed van de moedertaal (T1) op de verwerving van een bepaald aspect van het Nederlands als tweede taal (NT2), waarbij prosodie een centrale rol speelt (woordklemtoon, zinsaccent, intonatie, frasering, lettergreepstructuur, etc.). Een mogelijke onderzoeksvraag is de volgende: in hoeverre tasten foutgeplaatste zinsaccenten de begrijpelijkheid van het Nederlands als tweede taal aan?

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis op het gebied van de verwerving van het Nederlands als tweede taal;

  • De deelnemers krijgen inzicht in de problematiek van opzet en uitvoering van onderzoek naar Tweedetaalverwerving;

  • Training van de vaardigheid in het doen van verslag van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies of van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentaties (30%)

  • werkstuk (70%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van powerpointpresentaties van de colleges en referaten, en voor het uitwisselen van data.

Literatuur

Bestuderen voor het eerste college:
Anderson-Hsieh, J., R. Johnson & K. Koehler (1992) The relationship between native speaker judgments of nonnative pronunciation and deviance in segmentals, prosody, and syllable structure. Language Learning 42, 529-555.

Overige literatuur wordt aan het begin van het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Mw. dr. J. Caspers