Prospectus

nl en

Oud Schrift (sem 2)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Training in het lezen van Nederlandse teksten uit de 16de en 17de eeuw. Voor diegenen die voornemens zijn zich in het derde en/of vierde jaar te richten op onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus zeer gewenst. Voor studie van het Ancien Régime in andere landen (bijv. Engeland, en Frankrijk) biedt deze training ook ondersteuning. Naast het lezen van handschriften zal ook aandacht worden gegeven aan praktische kennis op het gebied van o.a. het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen.

Leerdoelen

Vaardigheid in het lezen van oud schrift.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Reader “Oud Schrift van de zestiende en zeventiende eeuw”

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Email: Dhr D. Pfeifer MA

Opmerkingen

Oud Schrift wordt zowel in het eerste als in het tweede semester aangeboden.