Prospectus

nl en

Teksten Arabisch 1: media Arabisch

Course
2012-2013

Voertaal

Nederlands en Arabisch.

Toegangseisen

Succesvol afronden van Grammatica Arabisch 1 & 2, of – ter beoordeling van de examencommissie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Beschrijving

Op dit college wordt de grammatica zoals geleerd in de voorgaande colleges toegepast op teksten uit de dagelijkse Arabische pers. Aan de hand van het boek “Media Arabic, A coursebook for reading Arabic news”, wordt de student een methode aangeleerd om efficiënt moderne Arabische teksten aan te pakken. Actuele sociaal-politieke thema’s komen aan bod via een reeks teksten die via Blackboard beschikbaar zullen zijn. De onderwerpen en de woordenschat die in dit vak aan de orde komen zijn in coördinatie met het vak Conversatie Arabisch 1 geselecteerd.

Leerdoelen

De student leert de verworven kennis van de Arabische grammatica toepassen op eenvoudige teksten uit de dagelijkse Arabische pers, leert een methode om efficiënt Arabische teksten te benaderen en krijgt een reeks opdrachten om de schrijfvaardigheid te verbeteren. Verder bouwt de student een basis woordenschat op op het gebied van media Arabisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Participatie en op college te uitvoeren opdrachten (40%) en eindtentamen (60%).

Literatuur

  • Alaa Elgibali, Nevenka Korica, Media Arabic, A coursebook for reading Arabic News, (The American University in Cairo Press, Cairo-N.Y., 2007).

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie]

  • Verdere teksten zullen via blackboard beschikbaar zijn.

Aanmelden

Via Usis

Contact

Bij de docent: Dr. D. (Dina) Heshmat