Prospectus

nl en

Lectuur Arabische teksten

Course
2012-2013

Voertaal

Arabisch & Engels

Toegangseisen

Alle ingangseisen die ook gelden voor deelname aan het Cairo- of Rabatsemester.

Beschrijving

Tijdens dit college lezen de studenten een aantal korte verhalen en achtergrond literatuur in het Arabisch rond een jaarlijks wisselend thema. In discussies tijdens het college die bij voorkeur in het Arabisch plaatsvinden wordt de inhoud en betekenis van de teksten besproken. Thema’s die in het verleden aan de orde zijn gekomen zijn het individu versus het collectief, sociale veranderingen en religieuze repercussies, modernisering en vervreemding, globalisering en nationalisme.

Leerdoelen

Het vergroten van het tekstbegrip. De docent levert een korte samenvatting per hoofdstuk, de student bestudeert zelfstandig hoofdstuk voor hoofdstuk, en krijgt in het Arabisch geformuleerde vragen mee die beantwoord moeten worden. De antwoorden worden op college behandeld. Tevens worden grammaticale vragen aan de tekst gekoppeld, waarbij het vocaliseren van zinnen een belangrijke rol speelt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Weekly assignments dealing with the readings and class discussions (60%) and two exams (40%)

Blackboard

In dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het beschikbaar maken en beoordelen van opdrachten, het beschikbaar maken van achtergrond literatuur en internet bronnen.

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Aanmelden via uSis, Blackboard en bij de docent. Hoofdvakstudenten Arabisch die niet het Cairo- Damascus of Rabatsemester volgen moeten hiervoor dispensatie vragen bij de examencommissie van de opleiding, en toestemming krijgen om het Schaduwprogramma te volgen.

Contact

Bij de docent Dhr Dr. A.M. Al-Jallad