Prospectus

nl en

Teksten Perzisch 1

Course
2012-2013

Toelatingseisen

Grammatica Perzisch 1 en grammatica Perzich 2.

Beschrijving

Studenten leren hedendaagse Perzische teksten getrouw in het Nederlands te vertalen. Dit college loopt parallel aan Grammatica Perzisch 3 en richt zich vooral op literaire teksten. Elke week vertalen studenten een passage uit een hedendaags literair werk.

Leerdoelen

  • Oefening in het vertalen van hedendaagse Perzische teksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Tentamen waarin de student een passage uit een op college vertaalde tekst zonder hulpmiddelen dient te vertalen. Verdere bijzonderheden worden tijdens het college besproken.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Woordenboeken (ten minste één van de volgende)

  • Junker, H. F. J. en Bozorg Alavi, Persisch-Deutsch Wörterbuch. Wiesbaden: Harrassowitz, 2002

  • Lazard, Gilberd. Dictionnaire persan-français. Leiden: Brill, 1990.

  • Seyed-Gohrab, A. A., G. R. van den Berg en M. E. van Zutphen. Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands. Leidschendam: Quist, 2007.

  • De teksten worden op college uitgereikt en/of per mail aangeleverd.

Aanmelden

uSis

Contact

Bij de docenten: K. (Koushyar) Parsi
Dr. J.T.L. (Johnny) Cheung