Prospectus

nl en

Teksten Perzisch 3: cultuurhistorische teksten

Course
2012-2013

Toelatingseisen

Grammatica Nieuwperzisch 1, 2, & 3; Perzische Teksten 1.

Beschrijving

Na een korte inleiding in de klassieke Perzische grammatica wordt een begin gemaakt met het lezen en interpreteren van teksten uit verschillende cultuurhistorische bronnen, zoals vorstenspiegels, geschiedkundige werken, verhalende literatuur en reisverslagen, waarbij zal worden ingegaan op de historische en culturele context van deze werken.

Leerdoelen

Deze cursus is een kennismaking met het klassieke Perzisch en met een aantal voorbeelden van (cultuur)historische bronnen. Aan het einde van de cursus is de student in staat om zelfstandig klassiek Perzisch proza met behulp van een woordenboek te lezen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht voorbereid bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte.

Toetsing

De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen: schriftelijke opdracht (AQCI) (20%); mondelinge presentatie (20%); schriftelijk tentamen met vertaalopgaven en essayvragen (60%).

Blackboard/webpagina

In deze cursus zal actief gebruik gemaakt worden van Blackboard

Literatuur

Tekstmateriaal wordt via de docent ter beschikking gesteld. De student wordt geacht beschikking te hebben over een woordenboek dat geschikt is voor het lezen van klassiek Perzisch (Steingass).

  • Neil Krishan Aggarwal, ‘Diagnostic Reasoning in Nizami ‘Aruzi’s Four Discourses’, Medical Humanities 2010, vol. 36(2). Pp. 88-92.

  • Soheila Amirsoleimani, ‘Of This World and the Next: Metaphors and Meanings in the Qabusnamah’, Iranian Studies 35, 1-3, Winter/Spring/Summer 2002, pp. 1-22.

  • J.T.P. de Bruijn, De Rozentuin, Amsterdam, 1997.

  • Ahmad Karimi-Hakkak, ‘Adab, akhlaq, andarz: ta’ammulat dar bare-ye se mafhum dar farhang-e Iran’, Iran Nameh, 7 (1368), pp. 636-656.

  • A. A. Khismatulin, ‘To forge a Book in the Medieval Ages: Nezam al-Molk’s Siar al-Muluk (Siasat-Nama)’, Journal of Persianate Studies 1 (2008), pp. 30-66

  • Julie Meisami, Persian Historiography, Edinburgh 1999.

  • David Morgan, Medieval Persia, 1040-1797, London 1988.

  • Marta Simidchieva, Kingship and Legitimacy as Reflected in Nizam al-Mulk’s Siyasatnama, in Writers and Rulers. Perspectives on Their Relationship from Abbasid to Safavid Times, ed. B. Gruendler & L. Marlow, Wiesbaden: Reichert Verlag 2004, pp. 97-131.

  • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992).

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Dr. G.R. van den Berg