Prospectus

nl en

Moderne Turkse letterkunde

Course
2012-2013

Toelatingseisen

Met voldoende resultaat afgesloten hebben van de cursus Inleiding literatuur Midden Oosten.

Beschrijving

In de cursus Turkse literatuurgeschiedenis wordt een overzicht gegeven van het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne Turkse literatuur vanaf de 19e eeuw tot nu. Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen literatuur en (historische, culturele) ontwikkelingen in de Turkse samenleving en de manier waarop die in de literatuur (met name de roman) weerspiegeld worden. Naast deze thematische focus wordt gekeken naar de (literair-technische) ontwikkeling van diverse literaire vormen als de roman en het gedicht. Ook belangrijke stromingen (realisme, modernisme, post-modernisme), toonaangevende dichters en schrijvers (Yahya Kemal, Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Orhan Pamuk etc.) en hun werken komen aan bod. Het college wordt per blok afzonderlijk afgesloten. In blok 1 komt de ontwikkeling van het moderne Turks proza aan bod (docent Dr. P. de Bruijn). Het college zal chronologisch/thematisch opgebouwd zijn waarbij globaal de indeling van Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies en Berna Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış zal worden gevolgd. Blok 2 zal gewijd zijn aan poëzie en gegeven worden door Drs. M.E. Yıldırım. In blok twee zal de nadruk liggen op de breekpunten in de Turkse poëzie vanaf de vroege twintigste eeuw. Ook aan de moderniseringsdrang tegenover een rijke en gevarieerde premoderne traditie zal bijzondere aandacht worden besteed. Dit alles aan de hand van de anthologie Moderne Turkse Poëzie.

Leerdoelen

Uitgebreide kennis van de moderne Turkse literatuurgeschiedenis (van de laat-Osmaanse periode tot nu). Ervaring op het gebied van zelfstandige bestudering van achtergrondliteratuur ter voorbereiding op een schriftelijk werkstuk en mondelinge presentatie. Inhoudelijk maakt deze cursus maakt deel uit van het traject literatuur en uitvoerende kunsten dat tot doel heeft:

  1. Goede kennis van de filmgeschiedenis, en de cineastische en muzikale ontwikkelingen in het Midden-Oosten (Ie);
  1. Grondige kennis van de literatuur en de manuscriptentraditie van het betreffende taalgebied (IIc);
  1. Goede kennis van literaire theorieën die dienen om de literatuur van het betreffende taalgebied te analyseren (IId).

En bijdraagt aan:

  1. Grondige kennis van de geschiedenis en de actuele maatschappelijke verhoudingen binnen het gekozen taalgebied (IIf).
  1. Inzicht in de geschiedenis van het vakgebied en de academische, politieke, sociale en culturele consequenties voor de bestudering van en relatie met de regio (Ij).

Daarnaast ervaring op het gebied van het verzorgen van een (powerpoint) presentatie naar aanleiding van een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over een (literair) onderwerp naar keuze. Dit onderdeel maakt deel uit van de academische training van mondelinge presentatievaardigheden (eindtermen IV):

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  1. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
 • a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie

 • b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

 • c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken

 • d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

  1. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

Alsmede ervaring op het gebied van het maken van schriftelijke verslagen naar aanleiding van een zelfstandig gelezen literair werk en als uitwerking van een presentatie. Dit onderdeel maakt deel uit van de academische training van schriftelijke presentatievaardigheden (eindtermen IV):

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  1. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
 • a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie

 • b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

 • c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

 • d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Blok 1

  1. Iedere student verzorgt een mondelinge (PowerPoint) presentatie n.a.v. het gekozen thema en het gelezen boek. (25%)
  1. Thematisch werkstuk naar aanleiding van een in het Turks of vertaling gelezen roman. In dit werkstuk moet gebruik gemaakt worden van zelfstandig bestudeerde achtergrondliteratuur. (75%).

Blok 2

  1. Iedere student verzorgt een mondelinge (PowerPoint) presentatie over een dichter aan de hand van vertaalde en niet vertaalde gedichten. (25%)
  1. Een werkstuk naar aanleiding van de gekozen dichter. In dit werkstuk moet gebruik gemaakt worden van zelfstandig bestudeerde achtergrondliteratuur. Een geannoteerde vertaling en analyse van een gedicht is ook een mogelijkheid (75%).

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

Aanschaffen:

 • Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context (World Literatures Reimagined), New York 2008.

 • Ahmet Evin, Origins and Development of the Turkish Novel, Minneapolis 1983. Dit boek is niet langer verkrijgbaar maar de relevante delen kunnen wel gekopieerd worden.

 • Berna Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, vol. 1-3, Istanbul, İletişim Yayınları, 1991-1994. Turkstalige studenten mogen deels de verplichte leesstof uit Seyhan vervangen door delen uit Berna Moran. Meer informatie hierover aan het begin van het semester op Blackboard.

 • Mehmet Emin Yıldırım e.a., Moderne Turkse Poëzie, Amsterdam 2010
  Overig materiaal wordt via Blackboard aangeboden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. M.E. Yildirim en Dr. P. de Bruijn