Prospectus

nl en

Philosophy of Language

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht van twee hoofdlijnen in de twintigste-eeuwse wijsbegeerte van de taal, namelijk de referentietheorie van Frege, Russell, Kripke en anderen, en de taaldadentheorie van John Austin en John Searle. Tevens worden verbanden met de metafysica en de epistemologie belicht aan de hand van vooronderstellingen in de referentietheorie. Daarnaast wordt de student aan de hand van het onderwerp getraind in het zowel mondeling als schriftelijk formuleren en beargumenteren van eigen kritische standpunten met betrekking tot de behandelde filosofische posities.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, tweede jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Mondelinge presentatie

  • Take-home tentamen

De take-home opdracht heeft gerichte vragen over de stof van de cursus en een (keuze uit een) aantal essay-opdrachten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Literatuur wordt ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Prof. dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen