Prospectus

nl en

Inleiding Architectuurgeschiedenis 1400-2000

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus worden de belangrijkste architecten, stromingen, en gebouwtypes van de Westerse architectuur in de periode 1400-2000 behandeld, en waar mogelijk geplaatst in een mondiale context. Daarnaast wordt onderzocht, in samenhang met de inleiding Oude Beeldende Kunst, hoe architectuur en beeldende kunst samengaan in de context waarvoor gebouwen, beeldende kunstwerken en beelden zijn ontworpen, en wat de impact van gebouwen is op de samenleving waarin ze zijn ontstaan en de gebruiker of beschouwer.

Leerdoelen

  • Basiskennis over de geschiedenis en theorie van de architectuur; de voor het vakgebied relevante begrippen en concepten kennen en elementair inzicht hebben in theoretische aspecten van het wetenschappelijk bestuderen van architectuurgeschiedenis.

  • In staat zijn de belangrijkste stijlen, architecten, en gebouwtypes te herkennen.

  • Afzonderlijke gebouwen kunnen plaatsen in de context van een stijl, architecten oeuvre, gebouwtype of opdrachtsituatie.

  • Relaties tussen architectuur en beeldende kunst kunnen analyseren.

  • De teksten in het cursushandboek doorgronden en de erin verwoorde benaderingen zelfstandig kunnen toepassen bij het analyseren van gebouwen.

Rooster

Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (tussentoets, 50%)

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en enkele essayvragen (afsluitend tentamen, 50%)

Blackboard

Ja, Blackboard wordt gebruikt om collegedata aan te geven, te bestuderen literatuur en powerpoints op te zetten, met studenten te communiceren en op relevante evenementen te wijzen.

Literatuur

M. Trachtenberg en I. Hyman, Architecture. From Prehistory to Postmodernism (New Jersey 2002; tweede druk of later), Deel 3 en 4, pp. 276-550.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. C.A. van Eck (coordinator, Huizinga Building Room 131, 071 527 2693)

Opmerkingen

N.v.t.