Prospectus

nl en

Design en wooncultuur/World Art Studies: Oost en West in design

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Vanaf de 17de eeuw zijn er in het Nederlandse interieur op verschillende momenten Aziatische invloeden te traceren: kasten, kisten of zelfs betimmeringen met lakwerk, chintzstoffen, gebruik van tropische houtsoorten, batiks en ‘Japanse’ kamerschermen zijn slechts enkele voorbeelden van dergelijke exotische elementen. Andersom heeft het Aziatische interieur ook invloeden ondergaan door de contacten met het Westen. In deze werkgroep wordt het hoe, wat en waarom van deze wisselwerking onderzocht.

Leerdoelen

  • In staat zijn tot het zoeken, selecteren, en kritisch analyseren van de voor een bescheiden onderzoekje naar de wisselwerkingen tussen Oost en West noodzakelijke bronnen en literatuur.

  • De eigen onderzoeksbevindingen ter discussie kunnen stellen, relevante op- en aanmerkingen in de uitwerking van het onderzoek kunnen verwerken, en tussentijdse en eindresultaten adequaat kunnen presenteren, zowel mondeling als schriftelijk.

  • Een casus met betrekking tot interculturalisatie in de kunstnijverheid op gestructureerde wijze kunnen uitwerken in een presentatie van circa 15 minuten.

  • Een schriftelijke eindrapportage van eigen onderzoek kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en referenties.

Rooster

Conceptrooster: maandag 19.00 – 21.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Deelname aan de groepsdiscussies.

  • Mondelinge presentatie(s)/referaat (20% van het eindcijfer).

  • Werkstuk/paper (maakt 80% uit van het eindcijfer).

Blackboard

Op Blackboard zullen roosters, opdrachten, Powerpoints, e.d. worden geplaatst.

Literatuur

Literatuurlijst n.t.b.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. M.A. de Ruiter

Opmerkingen

N.v.t.