Prospectus

nl en

History of Modern Political Philosophy

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de geschiedenis van de moderne politieke filosofie. We behandelen teksten van een aantal van de belangrijkste moderne politieke denkers, te beginnen met de traditie van het sociaal contract. Vervolgens richten we ons op de negentiende-eeuwse wortels van het liberalisme en socialisme. Centrale problemen en begrippen van de moderne politieke filosofie komen aan de orde, waaronder: de staat, de natuurtoestand, soevereiniteit, individualisme en collectiviteit, vrijheid en gelijkheid, de gronden van politieke verplichting en autoriteit, etc. Teksten die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld (selecties van) Hobbes’ Leviathan , Lockes Second Treatise of Government , Rousseau’s Over het sociaal contract , J.S. Mills On Liberty , en Marx’ en Engels’ The German Ideology .

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, eerste jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • deeltentamen: elektronisch portfolio

  • schriftelijk eindtentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de verstrekking van praktische informatie en opdrachten en voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Informatie

Dr. H. De Vriese

Opmerkingen

-