Prospectus

nl en

History of Modern Philosophy

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus History of Modern Philosophy biedt een inleiding in de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte van Descartes tot Kant. Het vertrekpunt is de crisis waarin het Europese geestesleven in het midden van de zeventiende eeuw terechtkomt wanneer het verdeeld raakt tussen het onloochenbare succes van de moderne wetenschap en de spirituele en maatschappelijke zekerheden die alleen door de religieuze traditie lijken gewaarborgd te worden.

Het is tegen deze achtergrond dat de nieuwe ideeën en theorieën van de grote denkers van de moderne tijd, met name van Descartes, Spinoza, Pascal, Locke, Hume en Kant, gepresenteerd worden. Daarbij ligt het accent niet op een intern-filosofische discussie, maar op de verschillende paradigma’s en denkstrategieën die deze filosofen ontwikkelen om uit de culturele crisis een uitweg te bieden. De vraagstukken die centraal staan zijn de zoektocht naar een zeker fundament en een universele methode van wetenschappelijke kennis, de relatie tussen geest en materie, het onderscheid tussen subjectieve waarneming en objectieve werkelijkheid, het probleem van vrijheid en determinisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, eerste jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Opdrachten en participatie aan het college (10%).

  • Schriftelijk deeltentamen met korte open vragen (30%).

  • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (60%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de verstrekking van praktische informatie en opdrachten en voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Alle studenten dienen zich volgende twee boeken aan te schaffen:

  • René Descartes, Over de Methode – Essays , red. & annot. E.-J. Bos, H. Van Ruler e.a., vert. J. Holierhoek, Amsterdam: Uitgeverij Boom, coll. Bibliotheek Descartes in acht banden, 2011, 570 p.

  • Anthony Kenny, The Rise of Modern Philosophy , Oxford University Press, 2008 (paperback edition), 376 p.

  • De overige literatuur (zowel verplichte als aanbevolen literatuur) zal beschikbaar worden gesteld via Blackboard ofwel ter raadpleging worden aangeboden op het secretariaat van het Instituut voor Wijsbegeerte.

Voor het boek van Descartes is er een reductie van 25% op de normale aankoopprijs voorzien bij intekening op een groepsaankoop. Hiervoor dien je vóór 5 september een e-mail aan mevrouw Klumper (e.klumper@phil.leidenuniv.nl) te sturen met de mededeling ‘intekening groepsaankoop Descartes’; een week later kan je het boek dan tegen betaling van het verschuldigde bedrag verkrijgen op het secretariaat van het Instituut voor Wijsbegeerte.

Het boek van Kenny is aan een zeer voordelige prijs te verkrijgen in boekhandel Van Stockum, Breestraat 113 te Leiden.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. H. De Vriese

Opmerkingen

-