Prospectus

nl en

Nederlandse literatuur en maatschappij

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In het college wordt in chronologische volgorde een aantal romans geanalyseerd die een uitvoerig beeld geven van de spanningen in de Nederlandse samenleving: Het gaat om romans van na de Tweede Wereldoorlog tot nu (onder meer werk van Blaman, Hermans, Koch en Vuijsje).
Deze boeken worden bekeken aan de hand van vragen als: in hoeverre worden de personages als vertegenwoordigers van bepaalde bevolkingsgroepen beschreven? Tot welke groepen behoren de hoofdrolspelers en welke houding nemen zij aan tegenover hun eigen klasse en: is er een ontwikkeling in die houding?
Aan het eind van de collegereeks wordt de vraag gesteld welke ontwikkelingen te zien zijn in het beeld van de maatschappij zoals dat in deze boeken is terug te vinden.
N.B.: Dit college kan leiden tot een masterscriptie waarin het onderwerp wordt verdiept aan de hand van een of meer andere romans.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in de manier waarop de Nederlandse samenleving in de roman verwerkt wordt.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Het eindcijfer wordt samengesteld uit de volgende elementen:

  • bijdrage aan de groep;

  • voordracht en

  • (het belangrijkst) de werkgroepscriptie van ongeveer 15 pp

Blackboard

Van blackboard wordt geen gebruik gemaakt. Eventuele aanvullende informatie zal via hand-outs verstrekt worden.

Literatuur

Wordt bij het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Prof.dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden.