Prospectus

nl en

Wereldeconomie & Globalisering

Course
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit vak wordt in het eerste blok aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van en ontwikkelingen in de wereldeconomie. Tot de te behandelen onderwerpen behoren allereerst een theoretische onderbouwing van het ontstaan van handel, handelsblokken en de WTO. Vervolgens wordt ingegaan op het functioneren van wisselkoersen, valutablokken en de dilemma’s van dollar en euro. Verder richt de collegecyclus zich op het tot stand komen van kapitaalstromen, FDI, en de rol van de multinational en de staat. Bovendien wordt ingegaan op de verschillende vormen van economische politiek die door diverse landen wordt gevoerd. Er wordt aandacht besteed aan onevenwichtigheden in de wereldeconomie zoals tussen de TRIAD, en het Zuiden. Eveneens is er daarbij aandacht voor de opkomst van Newly Industralized Economies, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong, en de opkomst van de grote zogeheten BRIC-landen, respectievelijk Brazilië, Rusland, China, India.
In het tweede blok staat het fenomeen globalisering centraal. Allereerst wordt gekeken naar de verschillende theorieën die proberen aan te geven wat we onder globalisering moeten verstaan en wat het nieuwe of juist niet nieuwe aan dit fenomeen is. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de effecten van globalisering, wie daar het meest door worden beïnvloed en hoe we daarmee om moeten gaan. Ten slotte komen in de cyclus theorieën en argumenten van voor en tegenstanders van globalisering aan bod.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse internationale economie, zoals bestuur, beleid, wisselkoersen, handelsstromen.

  • Inzicht in de onevenwichtigheden en problemen in de wereldeconomie en van het proces van globalisering.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Tussentoets en eindtoets.

Blackboard

Op Blackboard worden de powerpoints en de aanvullende literatuur geplaatst, alsmede oefenopgaven.

Literatuur

Dicken, Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy (The Guilford Press, 6e druk). Dit boek wordt ook gebruikt voor het verdiepingsvak Internationaal Business & Management.

Aanmelden

Via uSis. Meer informatie hier.

Contact

E-mail: dr. L.J. Touwen