Prospectus

nl en

Internationaal Business & Management

Course
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit vak kent twee theoretische uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat zogeheten transnationale organisatie (TNCs) gezien moeten worden als organisaties die weliswaar controle uitoefenen over de hele logistieke keten van hun productie maar daar niet noodzakelijkerwijs het eigendom over hoeven te hebben. Het twee uitgangspunt is dat globalisering in laatste instantie altijd betekent dat het in een concrete fysieke situatie plaatsvindt en derhalve daar consequenties heeft.
Het vak wordt in twee blokken gegeven. In het eerste blok worden diverse thema’s uit de eerdere vakken, zoals risico-analyse van landen, keuze voor make or buy, relaties met partners en de vorm die netwerken en aandacht voor milieu en sociaal beleid in host countries aanneemt, in een werkgroepsetting verder verdiept. In het tweede blok doen studenten individueel of in kleine groepjes onderzoek naar de strategische keuze en consequenties van het beleid van zelf gekozen ondernemingen in een zelfgekozen regio of land.

Leerdoelen

Als uitgangspunt geldt dat de student niet alleen leert welke theorieën worden toegepast maar dat hij of zij ook kritisch leert kijken naar de toepasbaarheid van deze theorieën en de debatten die daar over worden gevoerd in de literatuur. In de tweede plaats wordt de student aangemoedigd zijn of haar eigen kritische denkvermogen te stimuleren door zelfstandig extra literatuur te zoeken. In de derde plaats leert de student de informatie te ordenen en er een goede presentatie over te geven.

Rooster

Wordt nader bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Per groep (max. drie studenten) analyseren (schrijven van paper) en presenteren van een case-studie; schriftelijk individueel tentamen; Eigen (groeps)onderzoek en eindverslag (paper en presentatie).

Blackboard

Op blackboard worden de powerpoints en de aanvullende literatuur geplaatst.

Literatuur

Dicken, Peter (2010), Global Shift, mapping the changing contours of the world economy (6e druk), London: Sage Publications

NB: Literatuur uit eerdere basisvakken wordt eveneens toegepast.

Aanmelden

Via uSis. Meer informatie hier.

Contact

E-mail: dr. G. Eisenloeffel