Prospectus

nl en

Internationaal Strategie & Leiderschap

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Dit vak richt zich op strategieontwikkeling van internationale organisaties en de rol die leiders hierbij spelen. Strategieontwikkeling is hierbij het continue proces van nieuwe kansen zoeken, innovatieve ideeën uitbroeden, experimenteren, commitment creëren en externe steun zoeken. Een inspirerende en motiverende leider is in staat strategisch draagvlak te creëren binnen de organisatie en kan daarmee snel anticiperen op veranderingen in de omgeving. Bij het bepalen van de juiste richting komen strategische leiders diverse strategische problemen tegen, waarop theoretici doorgaans verschillende en vaak tegengestelde perspectieven hebben ingenomen. In dit vak worden de verschillende perspectieven behandeld door middel van de ‘paradox-benadering’. Er wordt gebruik gemaakt van de online assessment-tool Strategy Profiler die de voorkeuren van leiders op een tiental dimensies meet – hun strategische perspectieven. Deze voorkeuren worden door middel van vier verschillende niveaus benaderd; business niveau, corporate niveau, netwerk niveau en internationaal niveau. Vooral aan het internationale aspect zal veel aandacht worden geschonken door middel van cross-culturele verschillen in het strategisch veld. Deelnemers worden gedurende dit vak gevraagd om antwoorden te vinden op de vraag waarom bepaalde strategische theorieën en perspectieven in het ene land meer van toepassing zijn dan in andere. Door middel van verschillende case studies wordt er naar multinationals en andere internationale organisaties gekeken die door continue strategische veranderingen in staat zijn om op landelijk niveau genoeg culturele aansluiting te vinden om in dat land effectief te zijn.

Leerdoelen

Rooster

Onderwijsvorm

Toetsing

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Via uSis. Meer informatie hier.

Contact

E-mail: Prof.dr. B. de Wit

Opmerkingen