Prospectus

nl en

Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse

Course
2012-2013

Toegangseisen

Voor psychologiestudenten: propedeuse.

Beschrijving

Deze cursus is een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.

In dit vak wordt kennis en inzicht verschaft over de mogelijke gevolgen van verschillende vormen van kindermishandeling, en de behandeling daarvan. Centraal staan emotionele mishandeling en verwaarlozing, fysieke en seksuele mishandeling. In deze cursus worden de gevolgen van mishandeling besproken op het domein van gedrag (bv. sociale vaardigheden), emotie (bv. depressie, angst en verslaving), cognitie (concentratieproblemen bij kinderen en cognitieve achteruitgang bij volwassenen) en fysieke gezondheid. Eén en ander wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken, uiteenlopend van biologisch/genetisch tot sociaal/cultureel. We richten ons hierbij op de gevolgen gedurende de gehele levensloop, van de kindertijd tot in de volwassenheid.

De mate waarin slachtoffers van kindermishandeling schade oplopen is zeer uiteenlopend en hangt van verschillende factoren af. Het vermogen om goed te blijven functioneren na mishandeling wordt aangeduid als resilience, ofwel ‘veerkracht’. In deze cursus zal dit thema ook worden belicht, zowel vanuit psychologisch als neurobiologisch (genetisch) perspectief.

Tevens zal aandacht worden besteed aan hoe mishandeling kan leiden tot veranderingen in de organisatie en werking van de hersenen, genen, en stress-systemen. Ten slotte zal ook worden ingegaan op de vraag in hoeverre deze veranderingen zijn terug te draaien en welke therapievormen kunnen worden ingezet voor de behandeling van de psychische klachten ten gevolge van mishandeling.

Leerdoelen

  • Kennis over de gevolgen van verschillende vormen van kindermishandeling op het domein van gedrag, emotie, cognitie, en fysieke gezondheid.

  • Kennis over individuele verschillen in kwetsbaarheid en veerkracht.

  • Kennis over de psychologische en neurobiologische modellen over de lange termijn gevolgen van blootstelling aan mishandeling op jonge leeftijd.

  • Kennis over de behandeling van psychische klachten ten gevolge van mishandeling.

Rooster

Hoorcolleges
Tentamen

Onderwijsvorm

De cursus wordt gegeven in de vorm van 7 hoorcolleges.
In de colleges worden de belangrijkste begrippen en theorieën uitgelegd en geïllustreerd. De colleges dienen ter ondersteuning bij het bestuderen van de tentamenliteratuur. De colleges zijn facultatief, getentamineerd wordt de opgegeven literatuur. Bijwonen van de colleges wordt uiteraard wel sterk aanbevolen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Book: Szalavitz & Perry. De Jongen Die Opgroeide Als Hond. Scriptum, 2007

  • Artikelen (worden via Blackboard bekendgemaakt).

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Prof. Dr. Bernet Elzinga
E-mail: elzinga@fsw.leidenuniv.nl

Graag per e-mail afspraak maken in geval van vragen.