Prospectus

nl en

Boekproject

Course
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Prof. Dr. C.J. ten Cate, M.J.D. Hooykaas MSc.
Email: c.j.ten.cate@biology.leidenuniv.nl; Email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Er zijn veel boeken in omloop waarin biologische kennis en theorieën worden uitgedragen naar een breed publiek. Soms om die kennis uiteen te zetten voor leken, soms om een duidelijke, al dan niet gekleurde boodschap uit te dragen. Wat ook de achtergrond is, sommige boeken hebben een grote invloed op hoe mensen tegen biologie aan kijken, of inspireren studenten en onderzoekers. Vaak gaat het om boeken die brede terreinen beslaan, verschillende onderwerpen met elkaar in verband brengen, of een ongebruikelijke invalshoek hebben. Sommigen zetten ook aan tot nadenken over de rol van de biologie in de maatschappij. Om eens op een andere manier naar biologische kennis en vragen te kijken en inspiratie en motivatie op te doen voor je verdere studie bestaat dit studieonderdeel uit het lezen en bespreken van een populair wetenschappelijk boek. Het biedt bovendien de mogelijkheid om een stukje van je 1e-jaarsprogramma naar eigen keuze in te vullen. Voor dit studieonderdeel is op voordracht van alle docenten biologie een brede boekenlijst samengesteld waaruit gekozen kan worden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Vergroten en verbreden van de belangstelling voor biologische kennis en het inzicht in mogelijke toepassingen daarvan. Kritisch leren lezen. Vaardigheid krijgen in schriftelijk formuleren voor een breed publiek.

Eindtermen:
Studenten hebben kritisch leren lezen en geleerd om een essay te schrijven.

Rooster

Begin januari worden instructies gegeven. Daarna is het zelfwerkzaamheid.

Onderwijsvorm

Zelfwerkzaamheid

Toetsing

Boek essay. Na het lezen van het boek moet een kort essay worden ingeleverd (volgens instructies die bij de boekenlijst worden verstrekt) bij de docent die het door jou gelezen boek heeft voorgesteld. Je bespreekt vervolgens jouw visie op het boek met hem/haar en andere studenten die het boek gelezen hebben. Op basis van het essay wordt een beoordeling gegeven.

Blackboard

Instructies worden via blackboard verstrekt

Literatuur

Boek zelf te kiezen uit keuzelijst – deze zal in de loop van het najaar beschikbaar komen. Iedere student dient zelf het gekozen boek aan te schaffen!

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Voor de beste essays worden enkele boekenbonnen beschikbaar gesteld. Deze essays worden mogelijk gepubliceerd in Het Kameleon.