Prospectus

nl en

Swahili 1

Course
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het Swahili behoort vandaag tot de best bekende talen van Afrika en heeft een lange en fascinerende geschiedenis. De oorsprong van het Swahili moet gezocht worden langs de Oost-Afrikaanse kust waar het zich tijdens de negende en tiende eeuw verspreidde van Somalië in het noorden tot Mozambique in het zuiden. Het Kiunguja, de variant die op Zanzibar gesproken werd, en nu beter bekend is als Standaard Swahili (Kiswahili Sanifu) verspreidde zich later via handelsroutes naar het binnenland tot in het oostelijk deel van de Democratische Republiek Congo. Vandaag is het Swahili de nationale taal van Tanzania en de officiële taal van Kenia. Het aantal sprekers in heel Oost-Afrika wordt geschat op 50 miljoen wat het Swahili tot één van de wijdst verspreide talen van het Afrikaanse continent maakt. Het is daarnaast ook één van de meest onderwezen talen, niet alleen in Afrika maar ook aan Europese, Amerikaanse en Japanse universiteiten.

Leerdoelen

Tijdens Swahili 1 en 2 verwerft de student praktische taalvaardigheden en een algemeen inzicht in de structuur van de taal. Het Swahili zal weliswaar een geheel nieuwe taal zijn voor de meeste studenten maar door haar relatief eenvoudige structuur is het mogelijk in vrij korte tijd een niveau van communicatieve taalbeheersing te bereiken. Tijdens Swahili 3 wordt door middel van de verworven actieve kennis getracht een beter inzicht te krijgen in de Swahili cultuur.
Het doel van Swahili 1 is een kennismakinsgesprek te kunnen voeren in het Swahili en een inzicht te hebben in de elementaire grammaticale structuren van de taal. Eenvoudige teksten kunnen gelezen en begrepen worden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, gedeeltelijk met talenpracticum.

Toetsing

Mondeling en schriftelijk (deel)tentamen; werkopdrachten en oefeningen tellen mee.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Zawawi, Sharifa. 2001. Kiswahili kwa kitendo. Vol. 1: Learn our Kiswahili. Trenton / Asmara: Africa World Press.

Swahili-English dictionary / Kamusi ya Kiswahili-Kiingereza. 2001. Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

Aanvullende leerstof, vooral op vlak van grammatica, wordt tijdens de colleges verschaft.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. M.Devos