Prospectus

nl en

Inleiding Afrikaanse Talen en Culturen

Course
2012-2013

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Deze cursus geeft een oriënterend overzicht van de studie “Afrikaanse talen en culturen”. Men maakt kennis met de wereld van de Afrikaanse talen, hun indeling, geschiedenis en verscheidenheid. In de eerste weken ligt de nadruk op basiskennis over staatkundige geografie, taalsituatie, taalclassificatie, samenleving, natuur, voedsel en landbouw. Daarna wordt bijzondere aandacht geschonken aan de banden tussen taal en cultuur aan de hand van onderwerpen zoals de taal van de maskers, Afrika in het Caraïbisch gebied, jongerencultuur in de grote stad, enz.

Leerdoelen

Parate basiskennis voor Afrikaanse talen en culturen; zoeken van informatie, met name in bibliotheken; selecteren van informatie in mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Opdrachten, schrijven van encyclopedieartikel, schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard

Ja voor lesmateriaal en opdrachten

Literatuur

  • Webb, Vic and Kembo-Sure (eds) 2000 African Voices: an introduction to the languages and linguistics of Africa. Cape Town: Oxford University Press Southern Africa

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dhr Prof.dr. M.P.G.M. Mous

Opmerkingen

Overzicht

1: Landen van Afrika, grenzen, hoofdsteden en kolonisator
2: Taalsituaties in Afrika
3: Talen in Afrika en hun classificatie
4: Klimaat en milieu
5: Voedselgewassen
6: Sociale en familieverbanden
7-13: Maskers, Afrika in het Caraïbisch gebied, jongerencultuur in de grote stad, etc. Gastsprekers