Prospectus

nl en

Swahili 2

Course
2012-2013

Toegangseisen

Swahili 1 moet gevolgd zijn.

Beschrijving

Zie Swahili 1.

Leerdoelen

De grammaticale kennis wordt verdiept. De student is in staat eenvoudige gesprekken te voeren over uitéénlopende thema’s en met behulp van een woordenboek krantenartikels en eenvoudige Swahili literatuur te lezen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges, gedeeltelijk met talenpracticum.

Toetsing

Mondeling of schriftelijk eindexamen in de eerste week van januari (herkansing eind januari). Werkopdrachten en oefeningen tellen mee.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Zawawi, Sharifa. 2001. Kiswahili kwa kitendo. Vol. 1: Learn our Kiswahili. Trenton / Asmara: Africa World Press.

Swahili-English dictionary / Kamusi ya Kiswahili-Kiingereza. 2001. Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

Schadeberg, Thilo C. 1992. A sketch of Swahili Morphology. Köln: Rüdiger köppe Verlag.

Aanvullende leerstof, vooral op vlak van grammatika, wordt tijdens de colleges verschaft.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. M.Devos.