Prospectus

nl en

Afrikaanse taal en cultuur

Course
2012-2013

Studenten volgen naar keuze vakken ter waarde van 10 EC in het land waar ze de tweede taal leren. De vakken hebben betrekking op taal en cultuur van Ghana of Ethiopië.